Profinder ja henkilötietojen käsittely

Profinder tarjoaa asiakkailleen (”Asiakas”) erilaisia palveluita (”Palvelut”), joiden kautta Asiakas voi hankkia Profinderin ja muiden rekisterinpitäjien tietokannoista tarpeisiinsa sopivia yritysten ja/tai kuluttajien tiedoista koostuvia kohderyhmätietoja.

Palveluiden avulla Asiakkaan saatavilla olevat kohderyhmätiedot koostuvat Profinderin rekisterinpitäjänä käsittelemistä kuluttaja- ja yritysyhteystiedoista, sekä muiden rekisterinpitäjien tietokantoihin sisältyvistä tiedoista, joille kolmas osapuoli on rekisterinpitäjä ja joita Profinder käsittelee kolmannen puolesta ja lukuun.

Profinderin tarjoaman yhteystietorekisterin (”Profinder Puhelinluettelotiedot”) osalta Profinder toimii sähköisen viestinnän palvelulain (917/2014) 23 luvussa tarkoitettuna yhteystietopalvelun tarjoajana, ja käsittelee näitä tietoja rekisterinpitäjänä kyseisessä lainkohdassa määriteltyjen vaatimusten mukaisesti.

Profinder tarjoaa Asiakkailleen myös mahdollisuuden Profinderin helppokäyttöisen käyttöliittymän kautta pääsyä tekemään hakuja ja muodostamaan kohderyhmiä kolmansien rekisterinpitäjien tietokannoista. Tällöin Profinder toimii kyseisten rekisterinpitäjien puolesta ja lukuun näiden rekisterinpitäjien kanssa solmittujen sopimusten perusteella.

Hankkiessaan kohderyhmätietoja Palveluiden kautta, Asiakas määrittelee rekisterinpitäjänä itselleen hankkimiensa kohderyhmätietojen käsittelyn tarkoitukset ja keinot. Tällöin kyseessä on tietosuolainsäädännön mukainen henkilötietojen luovutus rekisterinpitäjältä (Profinder tai muu rekisterinpitäjä) toiselle rekisterinpitäjälle (Asiakas) Asiakkaan omiin käyttötarkoituksiin. Asiakkaan pyynnöstä Profinder voi edelleen käsitellä tätä Asiakkaalle syntynyttä henkilörekisteriä henkilötietojen käsittelijänä.

Rekisterinpitäjänä Profinder käsittelee Asiakkaiden sekä prospektien työntekijöiden ja muiden edustajien henkilötietoja. Lisätietoja Profinderin toteuttamasta henkilötietojen käsittelystä rekisterinpitäjänä ja henkilötietojen käsittelijänä löydät Profinderin tietosuojaselosteista. Katso myös usein kysytyt kysymykset -kohta alla.

Tietosuojaselosteet

Palveluiden tietosuojaseloste

Prospektitietojen tietosuojaseloste

Työn- ja toimenhakijoiden tietosuojaseloste

Evästepolitiikka

Rekisteriasioista vastaava yhteyshenkilö:

Roosa Tähtinen, roosa.tahtinen@profinder.fi, 0407731054

Usein kysytyt kysymykset

Haluan selvittää, mitä tietoja minusta käsitellään

Rekisteröidyn tulee osoittaa henkilötietojen tarkastusta koskeva pyyntö rekisterinpitäjälle. Profinder toimii rekisterinpitäjänä Profinder Puhelinluettelotiedoille, Profinder Päättäjätiedoille sekä Profinderin asiakkaiden ja prospektien työntekijöiden henkilötiedoille.

Voit tarkastaa omat tietosi Profinderin rekistereissä tästä.
Näitä tietoja koskevat pyyntösi voit myös osoittaa Profinderille sähköpostitse osoitteeseen tuki@profinder.fi.

Muussa tapauksessa rekisterinpitäjä henkilötiedoillesi on Profinderin kumppani ja/tai Profinderin asiakas. Profinder on velvoitettu avustamaan rekisterinpitäjää oikeuksien täyttämistä koskevien pyyntöjen toteuttamisessa, mutta emme voi ryhtyä toimenpiteisiin oikeuksien käyttöä koskevien pyyntöjen johdosta, ellei rekisterinpitäjä erikseen ohjeista meitä toteuttamaan toimenpiteitä.

Haluan, että tietoni poistetaan tai että niitä ei julkaista yhteystietopalvelussa

Rekisteröidyn tulee osoittaa henkilötietojen poistoa koskeva pyyntö rekisterinpitäjälle. Profinder Puhelinluettelotietojen, Profinder Päättäjätietojen sekä Profinderin asiakkaiden ja prospektien työntekijöiden tai muiden edustajien tietojen osalta voit osoittaa pyyntösi Profinderille. Muussa tapauksessa rekisterinpitäjä henkilötiedoillesi on Profinderin kumppani ja/tai Profinderin asiakas.

Voit poistaa omat tietosi Profinderin rekistereistä tästä.
Näitä tietoja koskevat pyyntösi voit myös osoittaa Profinderille sähköpostitse osoitteeseen tuki@profinder.fi.

Profinder toimii sähköisen viestinnän palveluista annetussa laissa (917/2014) tarkoitettuna yhteystietopalvelun tarjoajana Profinder Puhelinluettelotiedoille. Profinder Puhelinluettelotiedot ovat peräisin Suomen Numeropalvelu Oy:lta, joka saa yhteystiedot teleoperaattoreilta tietosuojalainsäädännön mukaisina luovutuksina. Mikäli rekisteröity haluaa kieltää tietojensa merkitsemisen ja luovuttamisen yhteystietopalveluun, tulee rekisteröidyn ensisijaisesti olla yhteydessä teleoperaattoriinsa, jolloin tietojen luovutus- ja julkaisukielto välittyy keskitetysti kaikille yhteystietopalveluiden tarjoajille.

Profinder yhteystietopalvelu palvelee puhelinnumerossa +358 50 467 7771. Yhteystietojen tarkistaminen Profinder Puhelinluetteloista soittamalla palvelunumeroon on avoinna ma-pe klo 09-16.