Tuo yritys-, päättäjä- tai kuluttajakontaktit omiin järjestelmiisi CRM-integraation avulla.

Hienoa, että haluat tehostaa yrityksenne myyntiä, markkinointia, uusasiakashankintaa ja asiakkuudenhallintaa. Olet oikeassa paikassa.

Sanotaan, että tieto on valtaa. Yritystoimintaan tieto tuo myös viisautta ja tehokkuutta. Oikean ja oleellisen tiedon avulla ymmärrät paremmin liiketoimintaanne ja sen kehityskohteita, toimintaympäristöänne ja yrityksenne nykyisiä ja potentiaalisia asiakkaita.

Näin voit tehdä parempia päätöksiä ja suunnitelmia ja tehostaa yrityksenne tekemistä kaikilla saroilla.

Me Profinderissä olemme asiakastiedon mestareita. Saat meiltä ajantasaista ja monipuolista tietoa nykyisistä ja tulevista asiakkaistanne, olivat he sitten yrityksiä, päättäjiä tai kuluttajia. Mikä parasta, voit integroida tiedot suoraan omaan CRM-järjestelmääsi.

Kun CRM-järjestelmässänne on monipuolista tietoa asiakkaista ja prospekteista, voit profiloida ja segmentoida helposti nykyiset kohderyhmänne ja löytää myös kiinnostavia uusia kohderyhmiä. Voit myös tunnistaa parhaat ja kannattavimmat kohderyhmät ja löytää työkalujemme avulla uusia samankaltaisia prospekteja.

Asiakasymmärrykseen panostaminen tuo hyötyä ja tehoa paitsi markkinointiin ja myyntiin, myös kaikkeen muuhun yritystoimintaan.

Kun sinä ja muut yrityksenne avainhenkilöt tunnette hyvin parhaat nykyiset ja tulevat asiakkaanne, voit suunnitella myös tuotteenne, palvelunne ja toimintamallinne palvelemaan loistavasti juuri heitä. Näin yrityksestänne tulee aidosti asiakaslähtöinen.

Asiakkuudenhallinta / Salesforce / Microsoft Dynamics / HubSpot / Pipedrive
B2B-kohderyhmäpalveluiden ja CRM-integraation asiantuntijat | Salesforce, Dynamics, Hubspot, Pipedrive Integraatiot | Paranna Myyntiä ja Markkinointia |

Asiakkuudenhallinta

Ajantasainen asiakasdata on jokaisen yrityksen liiketoiminnan keskiössä, sitä tarvitsee myynti, markkinointi ja taloushallinto. Integraatioidemme avulla tämä hoituu helposti ja automaattisesti.

Meiltä saat yhteensopivuuden Salesforce, Microsoft Dynamics, HubSpot ja Pipedrive järjestelmiin. Näiden avulla voit hyödyntää kohderyhmäpalveluamme entistä tehokkaammin.

API-rajapintamme mahdollistaa muiden asiakkuudenhallintajärjestelmiin. 

B2B-kohderyhmäpalvelun integroinnin hyödyt

Ajanmukaisen päättäjädatan merkitys

Vaikka asiakasyritysten perustiedot pysyvät muuttumattomina, taloudelliset tilanteet, avainhenkilöt ja käytössä olevat teknologiat voivat vaihdella. Tämä voi johtaa siihen, että CRM-järjestelmässä olevat asiakastiedot eivät ole ajan tasalla, sisältäen puutteita tai vanhentuneita tietoja. Erityisesti, kun otetaan huomioon, että tietyt tiedot ovat eri osastoille kriittisiä, Profinderin integraatioiden hyödyntäminen mahdollistaa ajankohtaisten yritystietojen automaattisen päivityksen CRM-järjestelmään esimerkiksi viikoittain. Tämä pätee erityisesti, jos käytössä on Salesforcen tai Microsoft Dynamicsin kaltainen CRM-järjestelmä, joka mahdollistaa tietojen manuaalisen lisäämisen tai päivittämisen suoraan järjestelmästä.

Uusasiakashankinnan tehostuminen

Uusasiakashankinta on olennainen osa liiketoiminnan kasvua. Integraation käyttöönotto mahdollistaa valittujen kriteerien mukaisesti potentiaalisten asiakkaiden automaattisen tuomisen Profinderin B2B-kohderyhmäpalvelusta suoraan yrityksen CRM-järjestelmään. Tämä prosessi tehostaa uusasiakashankintaa, vähentää manuaalista työtä ja minimoimaan mahdolliset virheet.

Asiakassuhteiden syventäminen

CRM-integraation avulla tuotavat taustatiedot – kuten yritysten toimialat, sijainnit, koot, perustamisajankohdat, henkilöstömäärät, taloudelliset tiedot ja teknologiat – mahdollistavat yritysten segmentoinnin eri kohderyhmiin. Tämä mahdollistaa tarkemmin kohdennettujen markkinointi- ja myyntitoimenpiteiden toteuttamisen. Lisäksi, tunnistamalla ja analysoimalla parhaat yritysasiakkaanne, voitte löytää ja lisätä samankaltaisia yrityksiä B2B-kohderyhmäpalvelusta suoraan CRM-järjestelmäänne.

Asiakkuudenhallinta ja seuranta CRM:ssä

Vaikka useimmissa yrityksissä asiakastiedot ovat järjestelmällisesti tallessa CRM:ssä, prospektien tiedot saattavat puuttua tai ne eivät ole systemaattisesti luokiteltu. Tämä ei ole ainoastaan tehotonta vaan myös tietoturvariski. Integroinnin avulla voitte siirtää B2B-kohderyhmäpalvelusta valittujen kriteerien mukaisia prospekteja, mukaan lukien niiden taustatiedot, suoraan CRM-järjestelmäänne. Tämä mahdollistaa prospektien etenemisen ja sitoutumisen seuraamisen CRM:n kautta, parantaen samalla tietojen luokittelua ja laatua.

B2C-kohderyhmäpalvelun integroinnin hyödyt

Ajanmukaisen kuluttajadatan merkitys

Yhteystiedot, asuinalueet ja perhetilanteet muuttuvat jatkuvasti. Profinderin B2C-integraatio mahdollistaa asiakas- ja prospektitietojenne päivittämisen suoraan CRM-järjestelmäänne helposti ja joustavasti. Tietojen lähteinä käytämme ainoastaan luotettavia tietokantoja, ja datan keruussa sekä jakelussa noudatamme tiukkoja tietoturva- ja vastuullisuusstandardeja.

Tehosta uusasiakashankintaa

Uusasiakashankinta on liiketoiminnan elinehto. Profinderin integraation avulla voitte automatisoida prospektien tuonnin valitsemienne kriteerien mukaisesti suoraan CRM-järjestelmäänne. Tämä prosessi ei ainoastaan tehosta uusasiakashankintaa, vaan myös vähentää manuaalisen työn tarvetta ja mahdollisia virheitä.

Profiloi ja tunnista tarhaat asiakkaanne

Rikas ja ajan tasalla oleva asiakasdata mahdollistaa yrityksenne nykyisen asiakaskunnan analysoinnin ja uusien, potentiaalisten kohderyhmien tunnistamisen. Profinderin B2C-kohderyhmäpalvelu auttaa löytämään ja kohdentamaan markkinointi- ja myyntiponnistelunne juuri niihin uusiin kohderyhmiin, jotka muistuttavat parhaita ja kannattavimpia asiakaitanne.

Asiakkuudenhallinta ja prospektien seuranta CRM:ssä

Monet yritykset hallinnoivat asiakastietojaan CRM-järjestelmässä, mutta prospektitiedot voivat olla hajanaisesti eri paikoissa, kuten postituslistoilla tai sähköpostimarkkinoinnin työkaluissa. Tämä ei ole ainoastaan tehotonta, vaan myös riski tietoturvan kannalta. Profinderin integraation avulla voitte siirtää löytämänne prospektit taustatietoineen suoraan CRM-järjestelmäänne, mikä mahdollistaa ostopolkujen rakentamisen ja prospektien sitoutumisen seurannan.

Kiinnostuitko? Varaa konsultaatio asiantuntijamme kanssa!