B2C

Viime aikojen sähkön hintaheilahtelut ovat saaneet kotitaloudet kiinnostumaan toden teolla sähkösopimuksistaan. Keneltä sähkö kannattaa ostaa ja millainen sähkösopimus kannattaa tehdä? Fortumin B2C-myynnistä vastaava Eetu Järvinen valottaa asiaa heidän näkökulmastaan.

– Me Fortumilla pyrimme toimimaan aina asiakaslähtöisesti eli haluamme auttaa asiakasta löytämään juuri hänelle parhaan ratkaisun. Isona vakavaraisena yhtiönä olemme asiakkaille myös turvallinen ja luotettava valinta. Lisäksi etunamme on, että kaikki tuottamamme ja myymämme sähkö on hiilidioksidivapaata, kertoo Fortumin kuluttajamyynnistä vastaava Eetu Järvinen.

Myös sähkösopimuksen teko halutaan tehdä Fortumissa asiakkaille helpoksi. Asiakas voi tehdä sähkösopimuksen verkossa, soittaa Fortumin asiakaspalveluun, pysähtyä kauppakeskuksen popup-myyntipisteelle tai vastata Fortumin myyjän puheluun.  

B2C-telemarkkinoinnissa tarvitaan Profinderiä

Telemarkkinoinnilla on Fortumin kuluttajamyynnissä iso rooli ja siinä Profinder on tärkeä kumppani. 

– Telemarkkinointi on tehokas ja tuloksellinen tapa markkinoida ja myydä palveluja, kunhan kohderyhmä on oikea ja asiakasdata kuranttia. Telemarkkinointia tekevistä yrityksistä suurin osa ostaa kohderyhmädatan ulkopuoliselta kumppanilta kuten Profinderilta. Soittolistojen kerääminen itse olisi aivan liian työlästä ja aikaa vievää, Eetu sanoo. 

Fortumin ja Profinderin yhteistyö on alkanut vuonna 2021, jolloin Profinder valittiin kumppaniksi kilpailutuksen kautta. 

– Profinderin toimintamalli ja arvomaailma sopii meille. Kun käsitellään kuluttajadataa, tietoturvan on oltava kunnossa ja dataa täytyy sekä tuottaa ja käyttää vastuullisesti. Kerran kuukaudessa saamme Profinderilta soittolistat suojattuja linjoja pitkin ja ne jaetaan linjoja pitkin tarkoin valituille ja luotettaville telemarkkinointikumppaneillemme, Eetu kertoo.

Vastuullisuuden ohella Profinder panostaa monipuolisiin kohdennusmenetelmiin ja asiakasdatan oikeellisuuteen, jotka ovat Fortumin myynnissä välttämättömiä.

Telemarkkinoinnissa onnistuminen vaatii suunnitelmallisuutta

– Kukaan tuskin haluaa, että Fortum soittelisi jatkuvasti myyntipuheluita. Siksi suunnittelemme vuositasolla tarkasti soittomäärät, jotka jaamme telemarkkinoinnin kumppaneillemme. Ajamme soittolistat ristiin asiakaslistojemme kanssa, jotta olemassa olevat asiakkaamme eivät saa uusasiakashankinnan puheluita. Varmistamme myös, että myyjät eivät soita samalle henkilölle liian usein ja jos joku ei halua, että hänelle soitetaan, poistamme hänet pysyvästi listoilta. Tämä on yksi keino pitää huolta asiakastyytyväisyydestä, jonka ylläpito on meille todella tärkeää. 

Eetu kokee hyväksi Profinderin tavan laskuttaa vuosilisenssillä, sillä se tekee tekemisestä ennustettavaa ja pitkäjänteistä. Myös palvelun vuosikulut ovat etukäteen tiedossa, mikä helpottaa vuosisuunnittelua. 

Fortum seuraa jatkuvasti useita myyntiprosessiin liittyviä mittareita ja jos jokin viisari värähtää, sen syyt selvitetään. Kyse on aina kokonaisuudesta, jossa kohderyhmädatan oikeellisuudella on iso merkitys. 

Kun kysymme Eetulta, millaiset muut yritykset tarvitsisivat Profinderia, hän miettii hetken. 

– Jos yritys palvelee tiettyä tunnistettavissa olevaa suurempaa kohderyhmää ja haluaa käyttää sen tavoittamiseksi telemarkkinointia tai muuta kohdennettua markkinointia, se tarvitsee ehdottomasti laadukasta kohderyhmädataa tuottavan kumppanin. Kumppanivalinnassa kannattaa kiinnittää huomiota yrityksen tarjoamiin työkaluihin, monipuolisiin kohdennusmahdollisuuksiin sekä datan kuranttiuteen ja vastuullisuuteen. 

Fortum on energiayhtiö, joka edistää muutosta kohti puhtaampaa maailmaa. Sen tehtävänä on huolehtia energian toimitusvarmuudesta ja edesauttaa hiilineutraaliin talouteen siirtymistä. Fortum hoitaa tehtäväänsä tarjoamalla asiakkailleen ja yhteiskunnalle hiilidioksidivapaata energiaa ja kestäviä ratkaisuja. 

Fortumin päämarkkina-alueena ovat Pohjoismaat, joissa liiketoiminta koostuu päästöttömästä sähkön tuotannosta ja myynnistä, kaukolämmöstä, kierrätyksestä ja jätteiden käsittelystä. Pohjoismaissa työskentelee noin 5000 ammattilaista. Fortumin pääkonttori sijaitsee Espoossa ja yhtiön osake noteerataan Nasdaq Helsingissä.