Prospektirekisteri

Rekisterin nimi: Prospektirekisteri

Rekisterin pitäjä:

Leadventure Oy

Postiosoite:
Aleksanterinkatu 52
00100 Helsinki

Käyntiosoite:
Aleksanterinkatu 52
00100 Helsinki

Yhteystiedot prospektirekisteriä koskevissa asioissa

Leadventure Oy / Prospektirekisteri
Aleksanterinkatu 52
00100 Helsinki
tuki@profinder.fi

Rekisteröidyt

Leadventure Oy:n potentiaaliset asiakkaat (jäljempänä ”prospektit”) ja prospektien yhteyshenkilöt

Rekisterin pitämisen peruste ja käyttötarkoitus

Henkilötietoja käsitellään Leadventure Oy:n liiketoimintaan olennaisena osana liittyvän myynnin ja prospektoinnin perusteella.

Henkilötietojen käsittelyn ja prospektirekisterin käyttötarkoitus

Henkilötietoja käsitellään vain ennalta määriteltyihin tarkoituksiin, jotka ovat seuraavat:

 • Prospektien rekisteröinti
 • Sähköinen ja muu markkinointiviestintä
 • Myyntiaktiviteettien (yhteydenotot, tapaamiset jne.) kohdistaminen
 • Prospektien ja Leadventuren tarkoitusta edistävät kyselyt ja tutkimukset
 • Analysointi ja tilastointi
 • Toiminnan toteuttaminen ja kehittäminen

Rekisteriin tallennettavat tiedot

Prospektirekisteri sisältää sekä yritysten tietoja että yritysten kontaktien henkilötietoja.

YRITYSTIEDOT

yrityksen perustiedot

 • y-tunnus
 • toimialatiedot

yrityksen yhteystiedot

 • käynti-, postitus- ja mahdollisesti laskutusosoite
 • puhelinnumero
 • sähköposti
 • sosiaalisen media urlit
 • asiointikieli
HENKILÖTIEDOT

Prospektiyrityksen kontaktit

 • nimi
 • palvelukieli

kontaktien yhteystiedot

 • osoitetiedot
 • puhelinnumero
 • sähköposti
PROSPEKTOINTIA KOSKEVAT TIEDOT
 • tuote- ja tilaustiedot
 • palautteet prospekteilta ja yhteydenotot

Rekisteröidyn oikeudet

Sinulla on seuraavat oikeudet, joiden käyttämistä koskevat pyynnöt tulee tehdä osoitteeseen: tuki@profinder.fi

TARKASTUSOIKEUS

Sinulla on oikeus tarkistaa sinusta tallentamamme henkilötiedot. Mikäli havaitset tiedoissasi virheellisyyksiä tai puutteita, voit pyytää meitä korjaamaan tai täydentämään tiedot oikeiksi.

VASTUSTAMISOIKEUS

Sinulla on oikeus koska tahansa vastustaa henkilötietojesi käsittelyä, mikäli koet, että olemme käsitelleet henkilötietojasi lainvastaisesti tai että meillä ei ole oikeutta käsitellä joitain henkilötietojasi.

POISTO-OIKEUS

Mikäli koet, että joidenkin sinua koskevien tietojen käsittely ei ole tarpeen tehtäviemme kannalta, sinulla on oikeus pyytää meitä poistamaan kyseiset tiedot. Käsittelemme pyyntösi, jonka jälkeen joko poistamme tietosi tai ilmoitamme sinulle perustellun syyn, miksi tietoja ei voida poistaa. Mikäli olet eri mieltä ratkaisustamme, sinulla on oikeus tehdä valitus tietosuojavaltuutetulle (ohjeet valituksen tekemiseen). Sinulla on myös oikeus vaatia, että rajoitamme kiistanalaisten tietojen käsittelyä siksi aikaa, kunnes asia saadaan ratkaistua.

VALITUSOIKEUS

Sinulla on oikeus tehdä valitus tietosuojavaltuutetulle, jos koet, että rikomme henkilötietojasi käsitellessämme voimassa olevaa tietosuojalainsäädäntöä (ohjeet valituksen tekemiseen).

Säännönmukaiset tietolähteet

Prospektiyritystä tai prospektin kontaktihenkilöä koskevat tiedot saadaan säännönmukaisesti:

 • Osana myyntiaktiviteetteja ja yhteystietojen keräämistä sekä julkisista lähteistä tai maksullisista palveluista
 • Prospektilta itseltään suoraan järjestelmään tai sähköpostitse, puhelimitse, lomakkeella, kautta tai muulla vastaavalla tavalla

Säännönmukaiset tietojen luovutukset

Emme myy tai vuokraa prospektirekisterin tietoja kolmansille osapuolille. Luovutamme tietoja kolmansille osapuolille vain seuraavissa tapauksissa:

 • Voimme luovuttaa käyttäjän tietoja kolmansille osapuolille, mikäli käyttäjä on antanut siihen suostumuksensa.
 • Voimme luovuttaa tietoja tilastollista, tieteellistä tai historiallista tutkimusta varten edellyttäen, että tiedot on muutettu sellaiseen muotoon, että tiedon kohde ei enää ole niistä tunnistettavissa.
 • Mikäli fuusioimme tai muutoin järjestelemme toimintaamme, käyttäjän henkilötietoja voidaan luovuttaa uuden organisaation sisällä.
KÄSITTELYN KESTO

Henkilötietoja käsitellään niin kauan kuin liiketoiminta sitä edellyttää. Prospektiyritykseen liittyvien henkilöiden tiedot poistetaan 10 vuoden kuluttua prospektoinnin päättymisestä.

HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELIJÄT
 • Prospektirekisterin tietoja käsittelevät Leadventure Oy:n henkilökunta
 • Voimme myös ulkoistaa henkilötietojen käsittelyn osittain kolmannelle osapuolelle, jolloin takaamme sopimusjärjestelyin, että henkilötietoja käsitellään voimassa olevan tietosuojalainsäädännön mukaisesti ja muutoin asianmukaisesti.

Tietojen siirto EU:n ulkopuolelle

Henkilötietoja ei siirretä EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

Evästeet ja selailun seuranta

Voimme kerätä käyttäjän päätelaitetta koskevia tietoja evästeiden (”cookies”) ja muiden vastaavien tekniikoiden, kuten selaimen paikallisen tietovaraston, avulla. Eväste on pieni tekstitiedosto, jonka selain tallentaa käyttäjän päätelaitteelle. Evästeet sisältävät usein nimettömän, yksilöllisen tunnisteen, jonka avulla voimme tunnistaa ja laskea sivustollamme vierailevat selaimet.

Kolmannet osapuolet voivat asettaa evästeitä käyttäjän päätelaitteelle käyttäjän vieraillessa palveluissamme tilastoidakseen eri sivustojen kävijämääriä.

Palvelumme voivat myös sisältää linkkejä muihin sivustoihin ja palveluihin, mutta emme vastaa näiden ulkopuolisten sivustojen yksityisyydensuojakäytännöistä tai sisällöistä. Suosittelemme tutustumaan näiden palveluiden yksityisyydensuojaa koskeviin ehtoihin.

Automaattinen päätöksenteko ja profilointi

Emme käytä tietoja automaattiseen päätöksentekoon tai profilointiin.

Rekisterin suojauksen periaatteet

Henkilötietojesi turvallinen käsittely on meille tärkeää. Käytämme seuraavia suojatoimia tietojesi turvallisuuden varmistamiseksi.

 • Järjestelmään sisäänpääsy edellyttää käyttäjätunnuksen ja salasanan syöttämistä. Järjestelmä on myös suojattu palomuurein ja muiden teknisten keinojen avulla.
 • Järjestelmään tallennettuihin rekisterin sisältämiin tietoihin pääsevät ja niitä ovat oikeutettuja käyttämään vain tietyt, ennalta määritellyt rekisterinpitäjän työntekijät.
 • Rekisterin käyttö on suojattu käyttäjäkohtaisin tunnuksin, salasanoin sekä käyttöoikeuksin.
 • Rekisteri sijaitsee tietokoneessa, joka on sijoitettu konesaliin palvelimelle, jonne pääsy asiattomilta on estetty.
 • Rekisterin sisältämät tiedot sijaitsevat lukituissa ja vartioiduissa tiloissa.
 • Rekisteristä otetaan säännöllisesti varmuuskopiot.