kohderyhmäpalvelu

Colliersin Suomen toimi- ja liiketilojen vuokrauspalvelusta vastaava Jussi Järvinen haluaa löytää toimi- ja liiketiloja omistaville asiakasyrityksilleen parhaat mahdolliset yritysvuokralaiset tehokkaasti.

Samalla hän haluaa säästää sekä myyjiensä että kohdeyritysten työaikaa ja hermoja kohdentamalla markkinoinnin ja myynnin oikein.

Yritysten päättäjät saavat päivittäin myynnin yhteydenottoja eri palvelutarjoajilta. Monesti näissä tarjotaan tuotteita ja palveluita, joiden hankkimisesta vastaa yrityksessä joku muu tai joita yritys ei tarvitse, Jussi huokaisee.

Turhat puhelut ja sähköpostiviestit eivät ole vain aikavarkaita. Ne syövät myös työtehoa ja
keskittymistä. Myyjäyrityksille väärät kontaktit ovat vieläkin tuhoisampia, sillä ne tekevät
uusasiakashankinnasta tehotonta ja vaikeaa.

Colliers otti Suomessa käyttöön vuosi sitten Profinderin B2B-kohderyhmäpalvelun, joka integroitiin yrityksen CRM-järjestelmään. Sen avulla relevanttien kohderyhmien luominen sujuu mutkattomasti, ja myynnin toimenpiteet saadaan kohdentumaan oikeille yrityksille ja päättäjille.

B2B-kohderyhmäpalvelun avulla löytyvät oikeat yritykset ja päättäjät

Colliers käyttää Profinderin palvelua löytääkseen liike- ja toimitiloja omistaville asiakasyrityksilleen tehokkaasti hyvät yritysvuokralaiset.

– Kohdentaminen on tässä keskiössä. Haluamme tunnistaa ne yritykset, joille toimitilojen
vaihtaminen on ajankohtaista. Tässä käytämme apunamme useampia eri lähteitä, kuten
talousmedioita ja B2B-kohderyhmäpalvelua. Päättäjätieto vanhenee helposti, joten
Profinderin ajantasainen päättäjätieto on meille kullanarvoista, Jussi kertoo.

Profinderin B2B-kohderyhmäpalvelulla voi löytää uusia prospekteja samalla kun päättäjätiedot
rikastavat yrityksen omaa asiakastietokantaa. Kun B2B-kohderyhmäpalvelu on integroitu suoraan
CRM:ään, sen käyttö on mutkatonta.

Jussi Järvinen suosittelee Profinderin B2B-kohderyhmäpalvelun käyttöä muillekin B2B-myyntiä
tekeville yrityksille

– Markkinoinnin ja myynnin toimenpiteiden kohdentaminen oikeille tahoille on ihan
oleellista. Profinderin kohdennustyökaluja ja ajantasaista päättäjätietoa käyttämällä B2B-myyjät voivat saada parempia tuloksia vähemmällä työllä, Jussi uskoo.

Colliers on maailman johtava kiinteistöalan neuvonanto- ja palveluyritys, joka tarjoaa laaja-alaisesti kiinteistöjohtamisen ja neuvonannon palveluita kiinteistönomistajille ja -sijoittajille. Suomessa Colliersilla työskentelee yli 350 kiinteistöalan ammattilaista 12 toimipisteessä. Lue lisää:
www.colliers.com/fi-fi