Tuo yritys-, päättäjä- tai kuluttajakontaktit omiin järjestelmiisi Profinder API:n avulla

Hienoa, että haluat tehostaa yrityksenne myyntiä, markkinointia, uusasiakashankintaa ja asiakkuuksien hoitoa. Olet oikeassa paikassa.

Sanotaan, että tieto on valtaa. Yritystoimintaan tieto tuo myös viisautta ja tehokkuutta. Oikean ja oleellisen tiedon avulla ymmärrät paremmin liiketoimintaanne ja sen kehityskohteita, toimintaympäristöänne ja yrityksenne nykyisiä ja potentiaalisia asiakkaita.

Näin voit tehdä parempia päätöksiä ja suunnitelmia ja tehostaa yrityksenne tekemistä kaikilla saroilla.

Me Profinderissä olemme asiakastiedon mestareita. Saat meiltä ajantasaista ja monipuolista tietoa nykyisistä ja tulevista asiakkaistanne, olivat he sitten yrityksiä, päättäjiä tai kuluttajia. Mikä parasta, voit integroida tiedot suoraan omaan CRM:ääsi Profinder-rajapintaa käyttäen.

Kun CRM-järjestelmässänne on monipuolista tietoa asiakkaista ja prospekteista, voit profiloida ja segmentoida helposti nykyiset kohderyhmänne ja löytää myös kiinnostavia uusia kohderyhmiä. Voit myös tunnistaa parhaat ja kannattavimmat kohderyhmät ja löytää työkalujemme avulla uusia samankaltaisia prospekteja.

Asiakasymmärrykseen panostaminen tuo hyötyä ja tehoa paitsi markkinointiin ja myyntiin, myös kaikkeen muuhun yritystoimintaan.

Kun sinä ja muut yrityksenne avainhenkilöt tunnette hyvin parhaat nykyiset ja tulevat asiakkaanne, voit suunnitella myös tuotteenne, palvelunne ja toimintamallinne palvelemaan loistavasti juuri heitä. Näin yrityksestänne tulee aidosti asiakaslähtöinen.

Profinder-rajapinta pähkinänkuoressa

Profinderin rajapintaratkaisut kytkevät Profinderin kattavat ja tiheästi päivittyvät yritys- ja kuluttajatiedot yrityksenne omaan CRM-järjestelmään.

Rajapintaratkaisun avulla voit hakea ajantasaista tietoa yrityksistä, päättäjistä ja kuluttajista reaaliaikaisesti oman CRM:nne kautta. Voit myös automatisoida haluamienne tietojen päivittämisen Profinderin kohderyhmätyökalusta omiin järjestelmiinne, jolloin tietokannassanne on aina oikeat tiedot asiakkaista ja prospekteista.

Profinderin avoimen rajapinnan kautta saat reaaliaikaisen asiakastiedon omiin yritysohjelmistoihin. Profinder rajapinta mahdollistaa reaaliaikaisen asiakastiedon kulun yritysohjelmistojen välillä. REST-API on tapa jolla eri ohjelmistot voivat kommunikoida keskenään internetin kautta. Sen avulla eri ohjelmistot voivat jakaa tietoa ja tehdä pyyntöjä yksinkertaisilla verkkoviesteillä.

B2B-kohderyhmäpalvelun integroinnin hyödyt

B2C-kohderyhmäpalvelun integroinnin hyödyt

Kiinnostuitko? Varaa konsultaatio asiantuntijamme kanssa!