Löydä parhaat liiketoimintamahdollisuudet kartalta

Hienoa, että haluat löytää uusia liiketoimintamahdollisuuksia ja asiakkaita. Olet oikeassa paikassa.

Sanotaan, että tieto on valtaa. Yritystoimintaan tieto tuo myös viisautta ja tehokkuutta. Oikean ja oleellisen tiedon avulla ymmärrät paremmin liiketoimintaanne ja sen kehityskohteita, toimintaympäristöänne ja yrityksenne nykyisiä ja potentiaalisia asiakkaita. Profinderin Näköpiirin kanssa toteutettu datan visualisointi auttaa sinua ymmärtämään asiakaskuntaasi syvällisesti

Näin voit tehdä parempia päätöksiä ja suunnitelmia ja tehostaa yrityksenne tekemistä kaikilla saroilla.

Me Profinderissä olemme asiakastiedon mestareita. Saat meiltä ajantasaista ja monipuolista tietoa nykyisistä ja tulevista asiakkaistanne, olivat he sitten yrityksiä, päättäjiä tai kuluttajia. Voit myös integroida tiedot suoraan omaan CRM-järjestelmäänne Profinder-rajapintaa käyttäen, profiloida ja segmentoida kontakteja kohderyhmiksi ja tehostaa siten kaikkea tekemistänne.

Näköpiiri on uusi palvelumme, jonka avulla voit visualisoida yrityksenne liiketoimintamahdollisuudet kartalla. Siinä yhdistämme kohderyhmäpalveluistamme saatavaa alueellista dataa väestötietoihin, muihin julkisiin tilastoihin ja yrityksenne omiin data-aineistoihin. Siirrämme kokoamamme tiedon helposti ymmärrettävään visuaaliseen muotoon karttakuvaksi.

Datan visualisointi

Datan visualisointi pähkinänkuoressa

Profinderin Näköpiiri on alue- ja paikkatietoon perustuva datan visualisoinnin työkalu.

Se sopii eritoten yrityksille, joilla on useita toimipaikkoja eri puolella Suomea tai joille alueen väestörakenne, kilpailijat ja palvelut ovat tärkeitä kriteerejä uusien liiketoimintamahdollisuuksien arvioimiseksi.

Palveluumme voi syöttää mitä tahansa dataa, joka on liitetty maantieteellisiin alueisiin tai paikkakoordinaatteihin. Data voi olla peräisin Profinderin monipuolisista kohderyhmäpalveluista, avoimista tietolähteistä kuten Tilastokeskuksen tilastoista tai asiakkaan omista tutkimuksista, tietolähteistä tai liiketoiminnasta.

Tietoa voidaan esitellä kahdella tavalla, pisteaineistoina tai lämpökarttoina. Lämpökartat perustuvat alueelliseen tietoon kuten tilastoihin. Pisteaineistot taas perustuvat aineistoihin, joissa on tietoa pisteittäin ja jokaisella pisteellä on koordinaatti.

Teemme datasta yritykselle salaisen aseen, jolla se pystyy tekemään informoituja oikeita päätöksiä liiketoimintansa kehittämiseksi ja kasvattamiseksi.

Hyödyt yrityksille

1. Auttaa rajatuilla alueilla toimivia yrityksiä löytämään uusilta alueilta liiketoimintamahdollisuuksia, markkinarakoja ja kohderyhmiä.

2. Näköpiirin avulla valtakunnallisesti toimiva yritys voi verrata kunkin alueen liiketoimintaansa alueen markkinapotentiaaliin ja huomata, missä yrityksellä on eniten kasvun mahdollisuuksia ja missä ei.

3. Auttaa ketjuja ja monen toimipaikan yrityksiä tekemään parempia päätöksiä uusien toimipisteiden sijoittamisesta, alueellisesta tuote- ja palveluvalikoimasta, markkinoinnista ja muista alueellisista asioista.

4. Räätälöitävissä täysin kunkin yrityksen tarpeisiin. Siihen voidaan valita kullekin yritykselle merkityksellisiä tietoja.

5. Näköpiirin avulla monipuolisesta ja laajasta datasta tulee yrityksen sisällä kiinnostavaa, helposti ymmärrettävää ja helposti jaettavaa.

6. Näköpiiri voi demokratisoida tärkeän markkinatiedon saannin yrityksen sisällä. Kun hankit Näköpiirin, sen käyttäjämäärää ei rajoiteta.

Kiinnostuitko? Varaa konsultaatio asiantuntijamme kanssa!