Profinderin historia alkaa vuonna 2017 osana LeadDesk Oyj:tä. 2019 toimintaamme tuli mukaan pääomasijoitusyhtiö Juuri Partners Oy, joka mahdollisti kasvun ja huomattavien investointien tekemisen. 

Alkuun päätuotteemme olivat kuluttajatiedot, eli tele- ja osoitekontaktit. Vuonna 2019 jo olemassa oleva yritys- ja päättäjädatamme kasvoi ja kehittyi kohderyhmädatan uranuurtajaksi. Samaan aikaan työntekijämäärämme ja osaamisemme kaksinkertaistui.

Kun yritys, asiakaskunta ja sen tarjoama kehittyivät, oli syytä tarkentaa brändiä. Keväällä 2020 otimme käyttöön nykyisen markkinointinimemme Profinder.

Kehitämme jatkuvasti toimintaamme, jotta voimme olla Suomen datamarkkinassa toimija, jolla on nyt ja tulevaisuudessa laajin sekä ajantasaisin kuluttaja- ja päättäjätieto. 

Our Story

Profinder’s history begins in 2017 as part of LeadDesk Oyj. In 2019, the private equity company Juuri Partners Oy joined our operations, which made growth and significant investments possible.

Our main products were consumer information, i.e. telephone and address contacts. In 2019, the growth of our already existing company and decision-maker data developed into a pioneer of target group data. At the same time, our number of employees and expertise doubled.

When the company, the customer base and what it offers developed, it was necessary to refine the brand. In the spring of 2020, we adopted our current marketing name Profinder.

We are continuously developing our operations so that we can be the one with the most up-to-date consumer and decision-making information.