Visualisoi – ja ymmärrät asiakaskuntasi


Profinderin Näköpiiri on ratkaisu datan ja tilastojen visualisointiin ja analysointiin. Palvelu vie kartalle markkinasi, asiakkaasi ja potentiaalisi. Näköpiiri auttaa hahmottamaan toimintasi kannalta kiinnostavat alueet maantieteellisesti, ja se helpottaa päätöksentekoasi kartalla näytettävän tiedon avulla.

Näköpiiri visualisoi kartalle tilastoja ja kohdetietoja monipuolisesti: saat vihdoinkin datan helposti omaksuttavaan muotoon. Oman datasi lisäksi Näköpiiri tarjoaa hyödyllistä väestö- ja yritystietoa kaikkialta Suomesta.

Siirry exceleistä tulenjohtokarttaan


Näköpiiri visualisoi uuvuttavat excelit konkreettisiksi kartoiksi.

Näköpiirissä voit rakentaa oman asiakaskarttasi, joka

  • Priorisoi työtä
  • Ohjaa työntekijäsi yhteisiin tavoitteisiin
  • Tuo asiakasdatan yhteiselle alustalle.

Dataa eri lähteistä


Palvelun avulla yrityksen oma data, Profinderin toimittamat tilastot, ja Profinderin kumppanien luovuttamat aineistot voidaan visualisoida ja esittää kartalla. Esimerkkejä Palveluun liitettävistä aineistoista ovat

  • Profinder yritystietokannan toimipaikkojen julkiset yhteystiedot
  • Tilastoja rakennuskannasta
  • Tilastoja Suomen väestöstä
  • Asiakkaan oma aineisto karttakohteina tai alueellisina tilastoina