Visualisoi – ja ymmärrät asiakaskuntasi

Profinderin Näköpiiri on ratkaisu datan ja tilastojen visualisointiin ja analysointiin. Palvelu vie kartalle markkinasi, asiakkaasi ja potentiaalisi. Näköpiiri auttaa hahmottamaan toimintasi kannalta kiinnostavat alueet maantieteellisesti, ja se helpottaa päätöksentekoasi kartalla näytettävän tiedon avulla.

Näköpiiri visualisoi kartalle tilastoja ja kohdetietoja monipuolisesti: saat vihdoinkin datan helposti omaksuttavaan muotoon. Oman datasi lisäksi Näköpiiri tarjoaa hyödyllistä väestö- ja yritystietoa kaikkialta Suomesta.


Siirry exceleistä tulenjohtokarttaan

Näköpiiri visualisoi uuvuttavat excelit konkreettisiksi kartoiksi.

Näköpiirissä voit rakentaa oman asiakaskarttasi, joka

 • Priorisoi työtä
 • Ohjaa työntekijäsi yhteisiin tavoitteisiin
 • Tuo asiakasdatan yhteiselle alustalle.

Dataa eri lähteistä

Palvelun avulla yrityksen oma data, Profinderin toimittamat tilastot, ja Profinderin kumppanien luovuttamat aineistot voidaan visualisoida ja esittää kartalla. Esimerkkejä Palveluun liitettävistä aineistoista ovat

 • Profinder yritystietokannan toimipaikkojen julkiset yhteystiedot
 • Tilastoja rakennuskannasta
 • Tilastoja Suomen väestöstä
 • Asiakkaan oma aineisto karttakohteina tai alueellisina tilastoina

Moderni asukasymmärrys pelastaa kunnan elinvoiman

Kunnat voivat hyödyntää samoja asiakasymmärryksen metodeja kuin yritykset. Näköpiiri auttaa visualisoimaan kerätyn datan ymmärrettäviksi päätöksenteon työkaluiksi.

Espoosta kuului joulun alla kummia: kaupunki on tällä hetkellä pääkaupunkiseudun suurin häviäjä muuttoliikkeessä. Kaupungista muutetaan nyt pois kiihtyvää tahtia. Muuttojen määrä kasvoi vuodessa 16,5 prosenttia.

Tämä on radikaali muutos Suomen toiseksi suurimmassa kaupungissa, jossa on totuttu pääkaupunkiseudun parhaisiin palveluihin ja nopeaan kasvuun.

Suurin järkytys oli se, että virkamiesjohdossa ei tunnuttu oikein tietävän, ketkä kaupungista ovat lähteneet.

Miten tässä näin kävi?

Kaikille ei voi tarjota kaikkea

Espoon esimerkki opettaa ainakin yhden asian: kun kaikille tehdään kaikkea, se ei välttämättä ole kenenkään etu. Keskiarvoisesti parhaat kehityskohteet ja palvelut eivät ole minulle parhaita, jos ne eivät osu kohderyhmääni.

Asiakasymmärryksen kasvattaminen kunnissa on näinä suuren muuttoliikkeen aikoina ensiarvoiseen tärkeää. Kunnissa toimii sama logiikka kuin yrityksissäkin. Kun asiakkaat eli asukkaat segmentoidaan, eroja eri ryhmien välillä alkaa löytyä. City-eliitti kaipaa erilaisia palveluja ja ympäristöjä kuin opiskelijat tai säästäväiset seniorit.

Varsinkin tieto siitä, minkälaiset asukkaat lähtevät, on kunnan kannalta oleellinen. Jos lähtijät ovat veronmaksajia parhaasta päästä, edessä on näivettyminen. Asukasymmärryksen kasvattaminen vaatii tietoa, oppimista ja johtopäätöksiä. Tiedosta se ei jää kiinni. Kaikki tarvittava on jo olemassa.

Näin ymmärrät asukastasi paremmin

Miten asukasymmärrystä voisi parantaa? Aloittaa voi vaikka näillä neljällä teemalla.

 1. Tee tuotto- ja kustannuslaskelma. Menetämmekö vuodessa verotuloja uusien asukkaiden ansiosta vai menetämmekö niitä muuttoliikkeen takia?
 2. Segmentoi kunnan väestö kattavasti. Mitä eri asukasryhmät haluavat? Mitä he tarvitsevat? Mikä heitä motivoi?
 3. Löydä segmenttien kipupisteet muun muassa kyselytutkimusten avulla.
 4. Toimi! välitä asukasymmärrys organisaatioon. Etsi ratkaisut kipupisteisiin, kaavoita alueita ymmärryksen perusteella ja vie palvelut sinne, missä niitä tarvitaan.

Paremmalla asukasymmärryksellä kunta voi saada selville, miten erilaiset kuluttajat ja perheet suhtautuvat esimerkiksi uuden kerrostalolähiön rakentamiseen naapurustoon ja mikä on tämän todennäköinen merkitys verotuloille.

Tällainen tieto olisi kultaakin kalliimpaa suunnitteluvaiheessa. Kannattaako hyviä veronmaksajia härnätä tietoisesti, vai voisiko pienellä harkinnalla keksiä vaihtoehtoisia malleja?

Tietoa on jo nykyisistä julkisista lähteistä saatavilla enemmän kuin tarpeeksi. Sitä kannattaa tutkia, oppia, ottaa päätöksenteon tueksi ja visualisoida. Kehittämämme selainpohjainen Näköpiiri -palvelu pystyy auttamaan datan keräämisessä ja visualisoinnissa. Selainpohjaisen työkalun avulla tiedon vienti karttapisteisiin on helppoa. Näköpiirin avulla näet yhdellä vilkaisulla mihin suuntaan eri asuinalueet kehittyvät.

Väestön motiivien ymmärrys antaa työkalut kehittämiseen

Parempi asukasymmärrys ei tarkoita asuinalueiden leimaamista. Dataan perustuva parempi asukasymmärrys on kunnan ja kaupungin kehittämisen ehdoton työkalu.

Hyvä esimerkki pääkaupunkiseudulla on muun muassa Helsingin Myllypuron ja Kontulan vertaaminen. Myllypuron profiili on muuttunut muun muassa uusien omistusasuntojen rakentamisen ansiosta. Kontulassa ei ole tapahtunut samanlaista kehitystä. Alue polkee paikallaan.

Asukasymmärryksen parantaminen antaa kuntien ja kaupunkien päättäjille entistä parempia työkaluja sen selvittämiseksi, ketkä muuttavat alueelta pois ja keitä alueelle muuttavat. Kun datan keruu keskittyy entistä enemmän ihmisiin muutosten takana, saamme parempaa tietoa siitä, miten he toimivat ja miksi he saattavat äänestää jaloillaan. Tällainen tieto on kunnan elinvoiman kehittämisen näkökulmasta olennaista.

Espoon tapainen nopea radikaali muutos olisi ollut paremmalla asukasymmärryksellä ennakoitavissa ja jopa estettävissä. Asukkaiden motivaatioiden aiempaa syvempi ymmärrys antaa pohjaa tarttua toimeen.

Täytä alle yhteystietosi, niin olemme yhteydessä.