4.02.2021

Vastuullinen datan käyttö korostuu koronan jälkeen

Korona-aika on muuttanut datan käyttöä kuluttajamarkkinoinnissa. Datapalveluihin erikoistuneen Profinderin toimitusjohtaja Ville Honkimäen mukaan kuluttajien suhde suoraan kontaktointiin esimerkiksi puhelimitse on muuttunut jopa positiivisemmaksi. ”Vastuullinen datan käyttö korostuu, koronan jälkeisenä aikana talouden uudelleenkäynnistyksessä”, Honkimäki arvioi.

”Suomen ja Pohjoismaiden tasolla kuluttajadatan käyttö on vuoden aikana muuttanut muotoaan”, toteaa Ville Honkimäki Profinderista.

Poikkeuksellisina aikoina ihmiset oleilevat luonnollisesti hyvin paljon näyttöruutujen ääressä. Nopeasti kasvanut kuluttajadatan myynti esimerkiksi puhelinkampanjoihin kielii Honkimäen mukaan sitä, että ihmiset tavoitetaan telekanavassa aiempaa paremmin.

”Jotkut myös toivovat kontaktia ulkomaailmasta ‒ ja fiksu myyjä saa tässä kohtaa palkintonsa.”

Tietoperusteisen markkinoinnin kehitys on Honkimäen mukaan saanut myös vaadittavan hengähdystauon ”jokseenkin kovien kohkaamisvuosien jälkeen”. Dataliiketoiminnan jargon itseoppivista algoritmeistä, automatisoiduista myyntifunneleista tai asiakaskokemuksen automaatiosta on hiukan hellittänyt. On ikään kuin jouduttu palaamaan datan ja asiakaskohtaamisen peruslähteille. Näiksi Honkimäki nimeää ulkoisten ja sisäisten datalähteiden oikeellisuuteen, päivittymiseen ja käytettävyyteen.

Dataliiketoiminnan itsesäätelyllä on merkitystä.

”Arvioimme, että muiden muassa Sitran ansiokkaasti rummuttama Reilun Datatalouden vastuullisen datan käyttö tulee korostumaan huomattavasti koronan jälkeisen ajan uudelleenkäynnistyksessä.”

”Ei ole enää yhdentekevää, millä keinoin myyntiä ja markkinointia tehdään ja mitä dataa tekoälypohjaisen päätöksenteon polttoaineena käytetään.”

Honkimäen mukaan dataliiketoiminnassa alan itsesääntely ja rehellisyys voivat viedä tulevaisuuteen, jossa kuluttajat entistä herkemmin antavat mahdollisuuden brändeille lähestyä itseään. Tämä on mahdollista, jos viestit ovat kuluttajalle aidosti hyödyllisiä ja kiinnostavia ‒ mikä jo itsessään luo kaikille kasvua.

”Kuten eräs asiakkaamme suuresta työeläkeyhtiöstä tarkkakatseisesti totesi: tietoperusteisessa ekosysteemissä työntekijädata toimii valuuttana, mutta työntekijä itse valuuttansa käytön hallinnoijana.”

Profinder toteutti huhtikuussa 2020 Suomen suurimman kyselyn poikkeustilan vaikutuksista pienissä ja keskisuurissa yrityksissä.

”Saimme hätkähdyttäviä vastauksia: peräti 43 prosenttia vastanneista uskoi yritystoiminnan kasvavan tai jatkuvan normaalina poikkeustilan aikana. Suunnilleen sama määrä arvioi liiketoiminnan supistuvan.”

”Samaan aikaan melkein puolet vastaajista oli jo hakenut tai aikoi hakea yritystukea poikkeustilanteesta selviämiseen. Vastaajat arvioivat tarvitsevansa keskimäärin noin 75000 euroa kriisistä selviämiseen.”

”Vuotta viisaampina tiedämme nyt, että kaikki nuo luvut kätkevät paljon ihmiskohtaloita, toivoa, menetyksiä ja talousahdinkoa.”

”Viimekeväisen totaalistopin ja sitä seuranneen odottelun jälkeen tulee olemaan mielenkiintoista katsoa, mitä kaikkea databisneksessä ja sen ympärillä on tapahtunut.

Ehkä suurin uutinen on mammuttien Applen ja Facebookin avoimeksi otteluksi äitynyt nokittelu datan hyödyntämisessä ja henkilödatan yksityisyyden suojaamisessa”, Honkimäki pohtii.