8.06.2022

Annamme toiminimiyrittäjille kasvot

Moni yritys haluaa kontaktoida toiminimiyrittäjiä myydäkseen palveluitaan. Hankaluutena toiminimikohderyhmien luomisessa on, että toiminimiyrittäjien taloustiedot eivät ole julkisia. Ei siis tiedetä toiminimien liiketoiminnan kannattavuutta, liikevaihdon määrää tai yrityksen aktiivisuutta.

Myyjälle ja markkinoijalle kontaktoitavien toiminimien valinta ja viestin suunnittelu voivat olla melkoista arpapeliä – koska vastaanottajaa ei tunneta.

Koska toiminimiyrittäjät ovat kuluttajamaisia eli yksityisiä kansalaisia tarjolla on kuluttajamarkkinoinnista tuttu väline, jonka avulla helpotat toiminimikohderyhmien rakentamista ja puhuttelet vastaanottajaa oikeassa sävyssä. Tämä väline on nimeltään Profinderin asuinalueluokitus..

Mitä hyötyä tästä on sinulle?

Aikaisemmin näit vain y-tunnuksen ja yhteystiedot, ja oli hyvin hankalaa valita kohderyhmää ja ymmärtää sen arkea. Asuinalueluokituksen läpi näet kohderyhmäsi uudessa valossa: voit valita potentiaalisimmat kohteet kampanjaasi, ymmärtää heidän arkeaan ja puhutella heitä oikein!

Asuinalueluokitus luokittelee kaikki Suomen asutut karttaruudut yhdeksään eri luokkaan

❶  Pienituloisten vuokralähiöt

❷  Suurituloisten perhevaltaiset pientaloalueet

❸  Hyvätuloisten toimihenkilö-työväestöparien pientalotaajamat

❹  Ikääntyvien keskustat ja lähiöt

❺  Pienempien kaupunkien hiljenevät lähiöt ja taajamat

❻  Keskiarvovirtasten alueet

❼  Perhevaltainen pientaloeliitti

❽  Arvostetut koulutettujen ydinkeskustat

❾  Harmaantuvat teollisuuspaikkakuntien pientaloalueet

Asuinalueluokituksen käyttö toiminimien kontaktoinnissa perustuu siihen, että toiminimiyrittäjistä on usein käytettävissä kotiosoite. Heidän taustojaan voidaan ennustaa, ja sinä saat arvokasta tietoa, jonka avulla voit ketterästi ymmärtää yrittäjän arkea, taloudellista tilannetta ja muita taustoja.

Profinderin asuinalueluokitus perustuu Tilastokeskuksen karttaruututasoiseen tilastodataan. Olemme luokitelleet karttaruudut erilaisia talouksia ja kuluttajia sisältäviin luokkiin ruutujen tilastojen mukaan.

Eri luokat voidaan kuvata ja tehdä ymmärrettäviksi. Esimerkiksi Jakomäessä, Kontulassa, Espoon keskuksessa, Turun Varissuolla ja Tampereen Hervannassa on paljon Pienituloisten vuokralähiöitä, kun Westendin ja Marjaniemen rannat Espoossa ja Helsingissä ovat tyypillisesti Perhevaltaista pientaloeliittiä.

Asuinalueluokitus on hyvin tarkka mutta silti GDPR-ystävällinen työkalu, sillä se perustuu alueen tilastodataan, ei henkilötietoihin. Silti asuinalueluokitus kuvaa yrittäjän arkea hyvin. Jos kampaamo sijaitsee Helsingin keskustassa Fredrikinkadulla, yrittäjän asiakkaat ja ansainta ovat todennäköisesti paremmalla tasolla verrattuna vaatimattoman vuokralähiön elementtikerrostalon kivijalassa sijaitsevaan kampaamoon.

Alla on esimerkki kahden toimialan yrittäjien jakautumisesta Profinderin asuinalueluokittain:  

Indeksi 100 tarkoittaa, että asuinalueluokassa on esimerkin mukaisia toiminimiyrittäjiä keskimääräisesti koko Suomeen nähden. Perhevaltaisessa pientaloeliitissä on 2,5 kertaa enemmän liikkeenjohdon konsultteja kuin koko Suomessa keskimäärin – kyseessä on huomattava yliedustus.

On helppo ymmärtää, että pizzeriayrittäjiä asuu suhteessa eniten Ikääntyvissä keskustoissa ja lähiöissä, Pienempien kaupunkien hiljenevissä lähiöissä ja taajamissa ja Pienituloisten vuokralähiöissä, ja vastaavasti liikkeenjohdon konsultit ovat keskittyneet Perhevaltaiseen pientaloeliittiin ja Arvostettuihin koulutettujen ydinkeskustoihin. Arvostettujen Koulutettujen ydinkeskustojen yleisimmät toimialat ovat seuraavassa kaaviossa:

Mitä hyötyä tästä on sinulle?

Asuinalueluokituksen profiilin avulla
– löydät koko Suomesta parhaiten toimivat toiminimien kohderyhmät
– puhuttelet erilaisia toiminimiä kutakin kiinnostavalla tavalla
– perustat myymäläsi paikkoihin, joiden ympäristöissä asuu suhteessa eniten kannattavimpien asiakkaittesi kaltaisia kansalaisia
– viet ständisi ostoskeskuksiin, joiden ympäristössä asuu suhteessa eniten ständimyynnistä saatujen asiakkaiden kaltaisia kuluttajia
– ja voit myös karsia kohderyhmistäsi ne, jotka todennäköisimmin eivät jää kannattaviksi asiakkaiksi.

Sanalla sanoen: data ja siitä johdettu asiakasymmärrys auttavat sinua tekemään parempaa tulosta yllättävissäkin käyttötapauksissa!

Kysy. Me vastaamme. Kasvatamme liiketoimintaasi.